Czyszczenie laserowe rdzy 

Metale i stopy metali to materiały najczęściej czyszczone laserem. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze metale bardzo dobrze odbijają światło a co za tym idzie promienie lasera, które przenosząc zadaną energię nie przekazują jej podłożu z metalu a jedynie będącym na nim zanieczyszczeniom. Drugim powodem jest właściwość metali do bardzo dobrego przekazywania energii cieplnej. Właściwość ta pozwala na stosowanie laserów bardzo wysokich mocy, które mogą czyścić grube warstwy zabrudzeń z dużą prędkością, bez obawy o uszkodzenie powierzchni. Laserowe czyszczenie metalu, przy odpowiednich ustawieniach parametrów czyszczenia, podgrzeje powierzchnię jedynie o kilka stopni Celsjusza. Kolejnym powodem rosnącej popularności technologii czyszczenia laserowego metali jest fakt, iż oferuje ona efekt czyszczenia dotychczas nieosiągalny innymi metodami.

Rdza. Najczęściej usuwanym, metodą laserową, zanieczyszczeniem z powierzchni metalu są ich utlenienia. Niezależnie od tego na jakim metalu bądź stopie metali pojawi się utlenienie można je usunąć laserem. Czyszczenie laserowe rdzy, czyszczenie laserowe zaśniedziałego metalu, czyszczenie patyny, czyszczenie wykwitów i czyszczenie laserem śladów po przegrzaniu to wszystko synonimy czyszczenia utlenień. Utlenienia na metalu powstają nie tylko pod wpływem mijającego czasu ale i w procesach produkcyjnych np. przy spawaniu.

 

Laserowe czyszczenie spawów usuwa powstałe na samym spawie związki jak i ślady zgrzewania na łączonych materiałach. Ograniczeniem może być jedynie stopień skorodowania. W przypadkach ekstremalnych gdzie rdza odchodzi płatami i to w kilku warstwach nie można spodziewać się cudu i czyszczenie laserem stosować hybrydowo w połączeniu z metodami mechanicznymi lub ściernymi - strumieniowymi. Usuwanie rdzy laserem usuwa rdzę a nie wyrównuje powierzchni. Laser co do zasady ma nie niszczyć "zdrowej powierzchni" więc po oczyszczeniu rdzy laserem możemy zastać powierzchnię z wżerami, porami, przebarwieniami. Jeżeli proces utleniania poczynił już znaczące szkody w materiale nie możemy oczekiwać od metod nieinwazyjnych gładkich powierzchni po czyszczeniu.

 

Usuwanie rdzy laserem - jakie utlenienia usuwa laser?

Laserowe czyszczenie i usuwanie rdzy

logo PROSTE rozładunki wagonów

ul. Płochocińska 65

03-044 Warszawa 

Facebook Czyszczenie laserowe
YouTube Czyszczenie Laserowe
LinkedIn Czyszczenie laserowe