Rozwinięcie powierzchni metodą na lepsze łączenia

Czyszczenie laserowe metalu to metoda bezinwazyjna. Takie stwierdzenie jest jak najbardziej słuszne, ale jak w każdej dziedzinie, by tak było, muszą być spełnione odpowiednie warunki. W przypadku laserów czyszczących, istotnych jest kilka parametrów, których modyfikacje decydują o braku reakcji czyszczonej powierzchni na emitowaną przez laser energię. Reagować ma tylko zanieczyszczenie na czyszczonej powierzchni. Prawidłowo ustawione parametry czyszczenia to takie gdy praktycznie cała energia lasera odbijana jest przez płaszczyznę czyszczonego materiału a ewentualna energia pochodząca z reakcji na jego powierzchni nie zmienia temperatury podłoża o więcej niż kilka stopni. Zawsze jednak poniżej temperatury topnienia czyszczonego materiału.

 

Co jednak gdy chcemy powierzchnię "naruszyć". Wystarczy w laserze czyszczącym o profilu Gaussowskim o odpowiedniej mocy, tak dobrać parametry by powierzchnia materiału doznawała mikro nadtopień. W taki sposób osiągany jest efekt rozwinięcia powierzchni przy jednoczesnym jej oczyszczeniu.

Rozwinięcie powierzchni stosowane jest w wielu metodach łączenia materiałów. Świetnym przykładem jest użycie jej przed spawaniem. Z jednej strony stosując laser oczyszczamy powierzchnię z wszelkich zanieczyszczeń negatywnie wpływających na jakość spawu, z drugiej zaś generujemy dodatkową powierzchnię łączenia i stapiania się metali. Odpowiednie oczyszczenie powierzchni i jej rozwinięcie pozytywnie wpływa na jakość spawu jak i jego estetykę.

 

Wspomniane nadtopienia materiału muszą być powtarzalne co daje stałość parametrów ustawionych w urządzeniu do laserowego czyszczenia powierzchni. Oczywiście ich rozmiar, odstępy między nimi w osiach x i y mogą być zmieniane poprzez zmianę parametrów emisji wiązki laserowej, aż do osiągnięcia oczekiwanego efektu klejenia bądź spawania.

 

Spawanie to nie jedyna metoda łączenia wykorzystująca rozwinięcie powierzchni laserem. Łączenie elementów z użyciem kleju, dzięki wielkiemu postępowi w tej dziedzinie jest coraz popularniejsze i doskonalsze. Zależnie jednak od klejonych powierzchni i ich faktury efekt bywa różny. Laserowe przygotowanie powierzchni przed klejeniem z rozwinięciem powierzchni w niektórych przypadkach daje kilkukrotne wzrosty odporności łączenia, np. na zrywanie.

Rozwinięcie powierzchni stosowane jest nie tylko do łączenia elementów z tych samych bądź różnych materiałów. Zwiększenie przyczepności obrabianej laserem powierzchni stosuje się przy nakładaniu powłok z farb, lakierów i różnego rodzaju mas.

Co daje rozwinięcie powierzchni?

Rozwinięcie powierzchni

logo PROSTE rozładunki wagonów

ul. Płochocińska 65

03-044 Warszawa 

Facebook Czyszczenie laserowe
YouTube Czyszczenie Laserowe
LinkedIn Czyszczenie laserowe