Prowadzimy rozładunek wagonów z materiałami sypkimi (kruszywa, węgiel, nawozy, zboża, biomasa) na terenie całego kraju. Doświadczenie w zakresie rozładunku gromadzimy od 2006 roku, czyli na długo przed przekształceniem w spółkę. W zależności od potrzeb klienta możemy zaoferować sam rozładunek jak i usługi dodatkowe np. transport rozładowanych towarów, hałdowanie, przygotowanie placów rozładunkowo-magazynowych, remont i najem bocznic kolejowych, organizację transportu kolejowego. Wszyscy nasi operatorzy to doświadczeni pracownicy posiadający uprawnienia do obsługi sprzętu rozładunkowego bez ograniczeń, wszechstronnie przeszkoleni z zakresu bhp i wymagań stawianych pracującym na terenach kolejowych i przy ruchu pociągów.

Wieloletnie doświadczenie i zgrana kadra, pozwala nam odciążyć zleceniodawcę w zakresie koordynacji transportów kolejowych, różnych przewoźników z potrzebami budowy, ograniczeniami na szlakach i możliwościami kopalni.

Rozładunek wagonów poza bocznicami

Rozładunki wagonów to nasz chleb codzienny

logo PROSTE rozładunki wagonów

ul. Płochocińska 65

03-044 Warszawa 

Facebook Czyszczenie laserowe
YouTube Czyszczenie Laserowe
LinkedIn Czyszczenie laserowe

Realizacje

 

Wśród standardowych realizacji na potrzeby wytwórni mas bitumicznych, wytwórni betonu, budowy dróg, linii tramwajowych możemy pochwalić się kilkoma naprawdę dużymi realizacjami:

Utylizacja urobku z wykopu realizowanego na potrzeby dworca Nowa Łódź Fabryczna

Rozładunki 100% kruszyw przy przebudowie linii średnicowej w Warszawie

Rozładunki 100% kruszyw przy modernizacji linii LK7 na odcinku Otwock - Puławy - do 100 000 ton miesięcznie

Rozładunki przy przebudowie stacji Ełk

Jako nieliczni jesteśmy wstanie prowadzić rozładunki wagonów poza terenem bocznic i ramp, co obniża koszty prac przy modernizacji linii kolejowych. Rozładunki wagonów poza miejscami standardowo do tego przeznaczonymi prowadzimy maszynami gąsienicowymi. Kruszywo z wagonu może być rozładowane wzdłuż czynnego toru pod warunkiem braku trakcji na wybranym odcinku. Kruszywa mogą być rozładowywane i bezpośrednio wbudowywane w nasyp budowanego lub remontowanego toru. Rozwiązanie takie eliminuje koszty przewoźnego związane z transportem kruszyw w wagonach samowyładowczych albo szeregu kosztów związanych z rozładunkiem, hałdowaniem i ponownym załadunkiem na wagony specjalistyczne.